Spor s Ústavom pamäti národa

Na tejto stránke sú zosumarizované dokumenty týkajúce sa šesťročného súdneho sporu Martina Lacka ohľadom jeho ideologicky motivovaného prepustenia z Ústavu pamäti národa, ako aj informácie o pomeroch, ktoré v predmetnej inštitúcii panujú.

1. SME zo 6. júna 2016: Nerobia. ÚPN trestá ľudáka a matičiara

Dokument vo formáte PDF

2. Reakcia Martina Lacka na článok v SME

Dokument vo formáte PDF

3. Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Dokument vo formáte PDF

4. Oznámenie o trvaní na ďalšom zamestnávaní

Dokument vo formáte PDF

5. Oznámenie k skončeniu pracovného pomeru

Dokument vo formáte PDF

6. Sťažnosť na neprípustné praktiky predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka a podnet ohľadom nehospodárného nakladania prostriedkami ÚPN

Dokument vo formáte PDF

7. K otázke slobody historického výskumu a pomerov v ÚPN od r. 2013

Dokument vo formáte PDF

8. Genéza a priebeh súdneho sporu Lacko vs ÚPN (2016 – 2022)

Dokument vo formáte PDF

© Martin Lacko

V prípade záujmu o niektorú z publikácií a overenia jej dostupnosti kontaktujte kníhkupectvo Svojeť (Dunajská 18, Bratislava) http://www.svojet.sk/, alebo priamo autora na adrese lacko.martin1@gmail.com