Bibliografický záznam: Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus... Prípad Jána Kamila Beňadika z roku 1958. (Zost. M. Lacko).
On-line katalóg SNK: Pozri záznam (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)