Bibliografický záznam: WOLF, Štefan: Vrchárske drámy. I. diel. Druhá svetová vojna a počiatky boľševizmu na Štáloch.rakov - Nová Baňa : Spolok Slovákov v Poľsku , 2016, 113 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)