Bibliografický záznam: KARLÍK, J. – LACKO, M. – MAREK, M. – MRVA, I. – TATÍK, J.: Modrová 1157 – 2007. Modrová: OcÚ 2007, 245 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)