Bibliografický záznam: LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943. Bratislava: ÚPN, 2007, 350 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)