Bibliografický záznam: LACKO, M.: Prevrat 1918 v obci Modrová. Modrová: Vl. nákladom, 2001, 35 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)