Reset
Stolový kalendár 2020. „Cudzie nechceme, svoje si nedáme!“ Slovenská republika (1940-2020). 80 rokov
2
Zverejnené v Kalendáre

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2020 Počet strán: 52
Stolový kalendár 2019. „Cudzie nechceme, svoje si nedáme!“ Slovenská republika (1939-2019). 80 rokov
2
Zverejnené v Kalendáre

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2019 Počet strán: 52
Stolový kalendár 2018. „Za Boha život, za národ slobodu.“ Andrej Hlinka (1864-1938) - Otec národa
1
Zverejnené v Kalendáre

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2018 Počet strán: 52
Slnko a mračná nad Slovenskom: (verše z rokov 1945-2018)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav dejín kresťanstva
Rok vydania: 2018 Počet strán: 173
Stolový kalendár 2017. „Verní sebe - svorne napred“. Dr. Jozef Tiso (1887-1947). Kňaz a prezident
1
Zverejnené v Kalendáre

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2017 Počet strán: 52
Salus patriae suprema lex. Pohľady do slovenských dejín
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Lúč
Rok vydania: 2015 Počet strán: 358
Samostatnosť Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkových akadémií v Bratislave a Košiciach 13. a 14. marca 2014
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2015 Počet strán: 201
Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944 – 1945
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Krásno nad Kysucou
Vydavateľ: Igor Hruška - PEAR
Rok vydania: 2014 Počet strán: 302
Slovenskí generáli 1939 – 1945
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ: Ottovo nakladatelství
Rok vydania: 2013 Počet strán: 393
Sto rokov modrovskej dychovky
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2009 Počet strán: 28
Slovenské národné povstanie 1944
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Slovart
Rok vydania: 2008 Počet strán: 224
Slovenská republika 1939 – 1945
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Perfekt - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2008 Počet strán: 206
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 412
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov II.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Merkury
Rok vydania: 2003 Počet strán: 322
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov I.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2002 Počet strán: 201