Reset
Listy mocným na obranu slabých. O pravdu a slobodu v rokoch 1968-2015
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Rok vydania: 2020 Počet strán: 200