Deti a vojna. Spomienky na detstvo a rodinu 1941 – 1946
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków, Martin
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2015 Počet strán: 108
Samostatnosť Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkových akadémií v Bratislave a Košiciach 13. a 14. marca 2014
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2015 Počet strán: 201
Cesta smrti a života alebo útek z partizánskeho hrobu v Sklabini
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2015 Počet strán: 173
Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944 – 1945
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Krásno nad Kysucou
Vydavateľ: Igor Hruška - PEAR
Rok vydania: 2014 Počet strán: 302
Náš boj za štátnu samostatnosť Slovenska (1945-1992)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2013 Počet strán: 313
Autonómia Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkovej akadémie v Žiline dňa 4. októbra 2013
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2013 Počet strán: 121
Historické rozhľady VII.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2012 Počet strán: 320
Historické rozhľady VI.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2010 Počet strán: 185
Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2010 Počet strán: 183
Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2009 Počet strán: 220
Historické rozhľady V.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2009 Počet strán: 185
Historické rozhľady IV.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2008 Počet strán: 240
Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2007 Počet strán: 254
Historické rozhľady III.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 380
Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. II. diel – Denníky a spomienky slovenských vojakov z východného frontu 1941 – 1944
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 270
Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. I. diel – Situačné hlásenia okresných náčelníkov január – august 1944
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2005 Počet strán: 283
Historické rozhľady II.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2005 Počet strán: 403
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 412
Historické rozhľady I.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 302
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov II.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Merkury
Rok vydania: 2003 Počet strán: 322