0
Zverejnené v Redakcia a edícia
Hits: 2229
Odporučiť:
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Kraków; Bratislava
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce - Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2016 Počet strán: 201
Bibliografický záznam: LACKO, M. - MALATINSKÝ, M. [eds.] Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa: zborník príspevkov z konferencie organizovanej Ústavom pamäti národa a mestom Spišská Nová Ves v dňoch 19.-20. marca 2015. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku` Bratislava: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945, 2016, 201 s.
ISBN: 978-83-7490-867-2
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11466793&theme=snk

Podrobnosti

Kľúčové slová:
2. svetová vojna, Maďarsko, Malá vojna, zborníky z konferencií

Recenzie

Zatiaľ nerecenzované.

Write a review

Zobraziť viac