×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 1224
Recommend:
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Krásno nad Kysucou
Vydavateľ: Igor Hruška - PEAR
Rok vydania: 2014 Počet strán: 302
Bibliografický záznam: Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944-1945 : zborník z konferencie organizovanej ŽSK a ÚPN dňa 25. septembra 2014 v Žiline / [zostavovatelia: Martin Lacko, Michal Malatinský]
ISBN: 978-80-971871-0-1
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10649400&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
holokaust, perzekúcie, protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie, Židia, Žilinský kraj

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more