×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 1052
Recommend:
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Kraków
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2013 Počet strán: 121
Bibliografický záznam: Autonómia Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkovej akadémie v Žiline dňa 4. októbra 2013. (Zost. M. Lacko – P. Ivánek). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 121 s.+ prílohy
ISBN: 978-83-7490-757-6
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10627870&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
autonómia, autonomistické hnutie, dokumenty, jubilejné publikácie, politika, vláda

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more