×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 906
Recommend:
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2009 Počet strán: 185
Bibliografický záznam: Historické rozhľady, roč. V, č. 5. (Zost. T. Klubert – M. Lacko – I. Varšo). Bratislava: O. z. Historické rozhľady, 2009, 185 s.
ISBN:
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1485655&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
historiografia

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more