×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 1064
Recommend:
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 270
Bibliografický záznam: Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. II. diel – Denníky a spomienky slovenských vojakov z východného frontu 1941 – 1944. Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2006, 270 s. + prílohy
ISBN: 80-89220-40-1
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8878380&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
2. svetová vojna, armáda, denníky, dokumenty, Slovensko (1939-1945), Sovietsky zväz, vojaci, vojenské dejiny, východný front

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more