×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 1067
Recommend:
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2005 Počet strán: 283
Bibliografický záznam: Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. I. diel – Situačné hlásenia okresných náčelníkov január – august 1944. Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2005, 283 s.
ISBN: 80-89220-01-0
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8417907&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
2. svetová vojna, dokumenty, politika, Slovensko (1939-1945), vláda

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more