×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 980
Recommend:
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 412
Bibliografický záznam: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. (Povstanie roku 1944). Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie FF UCM Trnava, 21-22. mája 2004 v Lúke).Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2004, 412 s.
ISBN: 80-89034-75-6
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1519579&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
prevrat, Slovensko (1939-1945), Slovenské národné povstanie, zborníky z konferencií

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more