×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 944
Recommend:
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 302
Bibliografický záznam: Historické rozhľady, roč. I, č. 1. (Zost. M. Duchoň –M. Lacko – I. Varšo). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2004, 302 s.
ISBN: 978-83-7490-478-0
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1485655&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
historiografia, vojenské dejiny

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more