×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 964
Recommend:
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Merkury
Rok vydania: 2003 Počet strán: 322
Bibliografický záznam: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov II. (Zborník príspevkov z druhého sympózia Katedry histórie FF UCM Trnava, 9.-10. apríla 2003 v Lúke.) Bratislava: Merkury, 2003, 322 s.
ISBN: 80-89034-64-0
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1478240&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
Slovensko (1939-1945), zborníky z konferencií

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more