×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Redakcia a edícia
Hits: 1151
Recommend:
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2002 Počet strán: 201
Bibliografický záznam: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov I. Zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava, Modrová, 19.-20. apríla 2002. Katedra histórie FF UCM Trnava, 2002, 194 s.
ISBN: 80-89034-38-1
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1478147&theme=snk

Details

Kľúčové slová:
Slovensko (1939-1945), zborníky z konferencií

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more