Listy mocným na obranu slabých. O pravdu a slobodu v rokoch 1968-2015
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Rok vydania: 2020 Počet strán: 200
Revizionistické verše (1938-1944)
2
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2020 Počet strán: 239
"Keď prišli Rusi..." : denník kňaza z prechodu frontu v Banskej Štiavnici v roku 1945
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2020 Počet strán: 91
Kontrarevolučné verše (1944-1945)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bytča
Vydavateľ: Slovenský dejepisný spolok
Rok vydania: 2020 Počet strán: 169
Milan Rastislav Štefánik v poézii
2
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2020 Počet strán: 131
Dr. Jozef Tiso v pamäti národa: zborník z konferencie v Rajci
2
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2019 Počet strán: 179
Keď nám nebolo do spevu…: osudy operného speváka a jeho rodičov za komunizmu a v exile (1944 – 2018)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Rok vydania: 2019 Počet strán: 309
Andrej Hlinka v poézii
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bytča
Vydavateľ: Slovenský dejepisný spolok
Rok vydania: 2019 Počet strán: 138
Z vojny proti boľševizmu: (1941-1944): verše
2
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2019 Počet strán: 244
Poézia 14. marca: (verše k zrodu slovenskej štátnosti)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bytča
Vydavateľ: Slovenský dejepisný spolok
Rok vydania: 2019 Počet strán: 184
Bol som robotníkom v Sovietskom zväze
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Goralinga
Rok vydania: 2018 Počet strán: 243
Za mrežami a ostnatým drôtom
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Rok vydania: 2018 Počet strán: 77
Slnko a mračná nad Slovenskom: (verše z rokov 1945-2018)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav dejín kresťanstva
Rok vydania: 2018 Počet strán: 173
Kytica veršov (K 25. výročiu našej republiky)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Rok vydania: 2017 Počet strán: 107
Denníky a spomienky z východného frontu 1942 – 1944
2
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2017 Počet strán: 154
Vrchárske drámy. III. diel. Prenasledovanie náboženstva
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Partizánske
Vydavateľ: Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2017 Počet strán: 79
Vrchárske drámy. I. diel. Druhá svetová vojna a počiatky boľševizmu na Štáloch
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków, Nová Baňa
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2016 Počet strán: 113
Vrchárske drámy. II. diel. Kolektivizácia Štálov (1949-1973)
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków, Nová Baňa
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2016 Počet strán: 118
Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Kraków; Bratislava
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce - Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945
Rok vydania: 2016 Počet strán: 201
Salus patriae suprema lex. Pohľady do slovenských dejín
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Lúč
Rok vydania: 2015 Počet strán: 358