×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Hits: 2481
Recommend:
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Slovart
Rok vydania: 2008 Počet strán: 224
Bibliografický záznam: LACKO, M.: Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava: Slovart, 2008, 224 s.
ISBN: 978-80-8085-575-8
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9298418&theme=snk


Popis/anotácia:

a

Details

Kľúčové slová:
2. svetová vojna, armáda, ozbrojené sily, protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie, vojenské operácie

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more