×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Hits: 1559
Recommend:
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2007 Počet strán: 243
Bibliografický záznam: KARLÍK, J. – LACKO, M. – MAREK, M. – MRVA, I. – TATÍK, J.: Modrová 1157 – 2007. Modrová: OcÚ 2007, 245 s.
ISBN: 978-80-969699-3-7
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9083006&theme=snk


Details

Kľúčové slová:
Modrová, obecné dejiny, Piešťany

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more