×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Hits: 1130
Recommend:
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 153
Bibliografický záznam: LACKO, M. – TESÁREK, P.: 1. východomoslimský pluk SS na Slovensku (október 1944 – február 1945). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2006, 153 s. + prílohy.
ISBN: 80-89220-34-7
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:8878950&theme=snk


Details

Kľúčové slová:
2. svetová vojna, armáda, ozbrojené sily, východomoslimský pluk, Waffen-SS

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more