×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Hits: 1714
Recommend:
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Vlastným nákladom
Rok vydania: 2001 Počet strán: 35
Bibliografický záznam: LACKO, M.: Prevrat 1918 v obci Modrová. Modrová: Vl. nákladom, 2001, 35 s.
ISBN:
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:1437051&theme=snk


Details

Kľúčové slová:
1. svetová vojna, Modrová, obecné dejiny, Piešťany, prevrat

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more