×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Hits: 1569
Recommend:
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2009 Počet strán: 28
Bibliografický záznam: LACKO, M.: Sto rokov modrovskej dychovky. Modrová: Ocú, 2009, 28 s.+ prílohy
ISBN: 978-80-7490-255-7
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9968895&theme=snk


Details

Kľúčové slová:
dychová hudba, jubilejné publikácie, Modrová, Modrovanka (hudobná skupina), Piešťany

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more