×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Hits: 2060
Recommend:
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Perfekt - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2008 Počet strán: 206
Bibliografický záznam: LACKO, M.: Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava: Perfekt – ÚPN, 2008, 206 s.
ISBN: 978-80-8046-408-0
On-line katalóg SNK: https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9407920&theme=snk


Details

Kľúčové slová:
2. svetová vojna, perzekúcie, politika, Slovensko (1939-1945), vláda, zahraničná politika, Židia

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more