Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus... Prípad Jána Kamila Beňadika z roku 1958
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Rok vydania: 2017 Počet strán: 119
Slovenskí generáli 1939 – 1945
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ: Ottovo nakladatelství
Rok vydania: 2013 Počet strán: 393
Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki. Republika Słowacka 1939 – 1945
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Lublin
Vydavateľ: Oficyna wydawnicza El-Press
Rok vydania: 2012 Počet strán: 298
Žandár troch režimov. Gustáv Polčík a jeho služba v Prievidzi v rokoch 1942 – 1972
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2011 Počet strán: 334
Sto rokov modrovskej dychovky
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2009 Počet strán: 28
Slovenské národné povstanie 1944
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Slovart
Rok vydania: 2008 Počet strán: 224
Slovenská republika 1939 – 1945
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Perfekt - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2008 Počet strán: 206
Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2007 Počet strán: 350
Modrová 1157 – 2007
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2007 Počet strán: 243
1. východomoslimský pluk SS na Slovensku
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 153
Prevrat 1918 v obci Modrová
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Vlastným nákladom
Rok vydania: 2001 Počet strán: 35