×

Informácie

The entry is awaiting moderation and will be published as soon as it's accepted by a moderator.
0
Posted in Filmové dokumenty
Hits: 1553
Recommend:
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków; Bratislava
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2010 Rozsah: 33

Popis/anotácia:

Dokumentárny film „Bohom zabudnuté kúty“ sa týka tabuizovanej problematiky výčinov poľských ozbrojených skupín v rokoch 1945 – 1947, ktoré svoju nenávisť obracali proti národnostným menšinám. Osobitne proti slovenskej menšine na severnom Spiši, ktorá sa už druhýkrát za štvrťstoročie nedobrovoľne dostala do Poľska, čím bola de facto odsúdená na polonizáciu a zánik

Reviews

There are no reviews at this moment..

Write a review

Show more