Povstanie. Slovensko 1939 – 1945
1
Zverejnené v Filmové dokumenty

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Film 2000 – Rádio a televízia Slovenska – Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2014 Rozsah: 76
Bohom zabudnuté kúty
1
Zverejnené v Filmové dokumenty

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków; Bratislava
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2010 Rozsah: 33