Historické rozhľady VI.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2010 Počet strán: 185
Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2010 Počet strán: 183
Bohom zabudnuté kúty
1
Zverejnené v Filmové dokumenty

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Kraków; Bratislava
Vydavateľ: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2010 Rozsah: 33
Sto rokov modrovskej dychovky
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2009 Počet strán: 28
Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2009 Počet strán: 220
Historické rozhľady V.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2009 Počet strán: 185
Slovenské národné povstanie 1944
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Slovart
Rok vydania: 2008 Počet strán: 224
Slovenská republika 1939 – 1945
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Perfekt - Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2008 Počet strán: 206
Historické rozhľady IV.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: O. z. Historické rozhľady
Rok vydania: 2008 Počet strán: 240
Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: jediný autor
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2007 Počet strán: 350
Modrová 1157 – 2007
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Modrová
Vydavateľ: Obecný úrad Modrová
Rok vydania: 2007 Počet strán: 243
Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Ústav pamäti národa
Rok vydania: 2007 Počet strán: 254
1. východomoslimský pluk SS na Slovensku
1
Zverejnené v Monografie a brožúry

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluautor
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 153
Historické rozhľady III.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 380
Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. II. diel – Denníky a spomienky slovenských vojakov z východného frontu 1941 – 1944
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2006 Počet strán: 270
Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. I. diel – Situačné hlásenia okresných náčelníkov január – august 1944
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2005 Počet strán: 283
Historické rozhľady II.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2005 Počet strán: 403
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 412
Historické rozhľady I.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: spoluzostavovateľ
Miesto vydania: Trnava
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Rok vydania: 2004 Počet strán: 302
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov II.
1
Zverejnené v Redakcia a edícia

Vypredané

0
(0)
Autorstvo: zostavovateľ
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Merkury
Rok vydania: 2003 Počet strán: 322