Bohom zabudnuté kúty – scenár a réžia Igor Sivák, ÚPN – Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, 33 min. (Odborná spolupráca M. Lacko, Ľ. Ďurina)

Dokumentárny film „Bohom zabudnuté kúty“ sa týka tabuizovanej problematiky výčinov poľských ozbrojených skupín v rokoch 1945 – 1947, ktoré svoju nenávisť obracali proti národnostným menšinám. Osobitne proti slovenskej menšine na severnom Spiši, ktorá sa už druhýkrát za štvrťstoročie nedobrovoľne dostala do Poľska, čím bola de facto odsúdená na polonizáciu a zánik.