Bibliografický záznam: ŠMITH, Andrej: Bol som robotníkom v Sovietskom zväze. Goralinga: Bratislava, 2018.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)