Bibliografický záznam: HOMOLA, Július: Kytica veršov (K 25. výročiu našej republiky). PV-ZPKO: Bratislava, 2017, 108 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)