Bibliografický záznam: Vrchárske drámy. III. diel. Prenasledovanie náboženstva
On-line katalóg SNK: Pozri záznam (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)