Bibliografický záznam: WOLF, Štefan: Vrchárske drámy. II. diel.Kolektivizácia na Štáloch (1949-1973). Krakov - Nová Baňa : Spolok Slovákov v Poľsku , 2016.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)