Bibliografický záznam: LACKO, M.: Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava: Slovart, 2008, 224 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)