Bibliografický záznam: LACKO, M. – TESÁREK, P.: 1. východomoslimský pluk SS na Slovensku (október 1944 – február 1945). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2006, 153 s. + prílohy.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)