Bibliografický záznam: LACKO, M.: Sto rokov modrovskej dychovky. Modrová: Ocú, 2009, 28 s.+ prílohy
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)