Bibliografický záznam: LACKO, M.: Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava: Perfekt – ÚPN, 2008, 206 s.
On-line katalóg SNK: Pozri záznam >>> (na karte Vydania možno nájsť stav dostupnosti daného titulu v knižniciach na Slovensku)