Celkom 36 publikovaných dokumentov a rozhovorov ku dňu 7. 1. 2016:

 

 1. Ján Ščibran: Popis prechodu frontu cez Borský Svätý Jur v apríli 1945. Kultúra, roč. VI, č. 15-16, 6. 8. 2003, s. 18.
 1. Andrej Škvarek spomína na východný front. Kultúra, roč. VI, č. 17, 3. 9. 2003, s. 14-15.
 1. Denník Vlasty Kristenovej. Kultúra, roč. VII, č. 5, 10. 3. 2004, s. 14-15.
 1. Slováci a židia, židia a Slováci. Rok 1942. (Zopár názorov na okraj problematiky). In: Historické rozhľady, roč. I, č. 1, 2004. s. 263-274.
 1. Spomienka učiteľa z poľského pohraničia. In: Historické rozhľady, roč. II, č. 2, 2005, s. 333-335.
 1. O niektorých menej známych povstaleckých dokumentoch. In: Historické rozhľady, roč. II, č. 2, 2005, s. 325-332.
 1. Vyšetrovacie praktiky POHG  na Vlčkovej ulici na prelome rokov 1944/1945. Vojenská história, roč. XI, č. 2, 2006, s. 87-99.
 1. Denník Vincenta Lofaja – príslušníka 2. technickej divízie v Taliansku v roku 1945. Vojenská história, roč. XI, č. 4, 2006, s. 126-133.
 1. Znova k tzv. židovskej otázke. Rozhovor s Evou Votavovou, rod. Neumanovou. In: Historické rozhľady, roč. III, č. 3, 2006, s. 337-343.
 1. Situačné hlásenia zo slovenských okresov za december 1943. In: Historické rozhľady, roč. III, č. 3, 2006, s. 345-370.
 1. Rozhovor s Františkom Matovičom (1920, Ompitál), bývalým zbrojárom 13. letky. In: Historické rozhľady, roč. IV, č. 4, 2008, s. 217-234.
 1. Denník slovenského dôstojníka z nacistickej internácie (august – október 1944). I. časť. (v spoluautorstve s M. Bachratým). Pamäť národa, roč. V, č. 2, 2009, s. 48-63.
 1. Denník slovenského dôstojníka z nacistickej internácie (august – október 1944). II. časť. (v spoluautorstve s M. Bachratým). Pamäť národa, roč. V, č. 3, 2009, s. 68-85.
 1. Nacistická poprava v Dubnici nad Váhom. Pamäť národa, roč. V, č. 1, 2009, s. 56-58.
 1. Strážil som hranice nášho slovenského štátu. (Rozhovor s bývalým príslušníkom Zboru finančnej stráže v r. 1942 – 1945 Ľudom Matejovom). Pamäť národa, roč. VI, č. 2, 2010, s. 94-105.
 1. Imrich Močko – Moje roky v Národnej bezpečnosti (1945 – 1949). Pamäť národa, roč. VI, č. 3, 2010, s. 74-82.
 1. Roľník Lacko píše Gottwaldovi (január 1952). Pamäť národa, roč. VII, č. 1, 2011, s. 59-62.
 1. Gustáv Polčík: zo stanice NB do Štátnej bezpečnosti (1945 – 1966). /v spoluautorstve s J. Sabom/. Pamäť národa, roč. VII, č. 1, 2011, s. 83-95.
 1. Zážitky slovenského vojaka zo ZSSR (1941 – 1944). Martin Lacko sa rozpráva s pamätníkom Michalom Miklášom. Kultúra, roč. XIV, č. 16, 28. 10. 2011, s. 10-11.
 1. Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941. (Prednáška Marka Solonina v Bratislave v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 20. 9. 2010). Pamäť národa, roč. VII, č. 4, 2011, s. 51-63.
 1. Slovenský vojnový veterán Ivan Institoris spomína na roky druhej svetovej vojny. In: Historické rozhľady, roč. VII, č. 7. (Zost. T. Klubert - M. Lacko - I. Varšo). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 219-244.
 1. Predhistória tragédie v Kľaku a Ostrom Grúni (Rozhovor o pomeroch v tzv. partizánskych obciach v zime 1944/1945). In: Historické rozhľady, roč. VII, č. 7. (Zost. T. Klubert - M. Lacko - I. Varšo). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 245 – 254.
 1. Spomienky na učiteľskú a vojenskú službu. Rozhovor s Rudolfom Ďurišom. Pamäť národa, roč. VIII, č. 1, 2012, s. 96-107.
 1. Strana určila tézy a my sme písali. Rozhovor s historikom Karolom Fremalom. Pamäť národa, roč. VIII, č. 1, 2012, s. 108-117.
 1. Samostatnosť si nevážime, lebo sme za ňu nekrvácali. Rozhovor s historikom Františkom Vnukom. Pamäť národa, roč. VIII, č. 3, 2012, s. 116-139.
 1. Z bývalých komunistov sú dnes svetoobčania. Rozhovor s historikom Matúšom Kučerom. Pamäť národa, roč. VIII, č. 4, 2012, s. 100-122.
 1. LACKO, M. – SLÁDKOVIČ, R.: Tri dni dlhšie ako štyri roky. Geza Pasztor a jeho pobyt v gulagoch 1945 – 1949. Pamäť národa, roč. IX, č. 2, 2013, s. 77-100.
 1. „Naším ideálom bol Hlinka“. Spomienky Viliama Točíka na roky 1918 – 1948. Pamäť národa, roč. IX, č. 2, 2013, s. 100-125.
 1. LACKO, M. – PODHORSKÝ, D.: Slovenskí a československí občania pochovaní v zajateckom tábore v Spassku v strednej Ázii. Pamäť národa, roč. IX, č. 3, 2013, s. 79-85.
 1. Prežil vlastnú popravu. Príbeh Štefana Fáreka z Kľaku 1944/1945. Pamäť národa, roč. IX, č. 4, 2013, s. 69-85.
 1. Z novembrového prevratu vyšli víťazne komunisti. Rozhovor s bývalým politickým väzňom Martinom Hagarom. Pamäť národa, roč. IX, č. 4, 2013, s. 86-111.
 1. BÁBIK, J. – LACKO, M.: Zápisky a listy kapitána Gustáva Neštiaka z nemeckej internácie (1944 – 1945). Pamäť národa, roč. X, č. 1, 2014, s. 71-101.
 1. LACKO, M. – KANDROVÁ, Z.: Viliam Neupauer a jeho príbeh z gulagov 1945 – 1949. Pamäť národa, roč. X, č. 1, 2014, s. 102-118.
 1. LACKO, M. – MITÁČ, J.: Spomienky slovenského redaktora na maďarskú okupáciu 1938 – 1945. Pamäť národa, roč. X, č. 4, 2014, s. 72-91.
 1. Dôstojníkom na štyroch frontoch. Rozhovor s Karolom Kristenom. Pamäť národa, roč. X, č. 4, 2014, s. 100-130.
 1. LACKO, M. – NEMČOK, J.: Útek z masového hrobu v Sklabini. Príbeh Karola Nemčoka z augusta 1944. Pamäť národa, č. 2, 2015, s. 34-45.